Gdy pies ugryzie…

W okresie wakacyjnym częściej słyszymy o niespodziewanych przypadkach pogryzienia dziecka lub osoby dorosłej przez z pozoru łagodnego psa. Gdy pies ugryzie, zastanawiamy się dlaczego doszło do incydentu? Jaka jest geneza omawianego zjawiska? I jakiego rodzaju to problem, przeczytacie w najnowszym artykule.

Agresja – jak to ugryźć?
Przypadki pogryzień ludzi przez psy nie są rzadkością w codziennym życiu i praktyce weterynaryjnej. Narastająca skala problemu może wiązać się ze wzrostem liczby posiadaczy psów, przy jednoczesnym często znacznym deficycie wiedzy na temat zachowań tych zwierząt. Jednocześnie zmienia się rola psa w społeczeństwie, ze zwierzęcia użytkowego na towarzyszące. Niestety pogryzienia przez psy, z uwagi na ich częstość można traktować jako zaczątek problemu społecznego i podział na zwierzolubnych i ich przeciwników.

Świadomy właściciel
Nie wszystkich właścicieli zwierząt można określić mianem świadomego posiadacza zwierzęcia. Edukacja, wczesna socjalizacja, czy tzw. psie przedszkola nie należą do powszechnych praktyk w Polsce. Przekłada się to na wzrastający odsetek niepożądanych zachowań na płaszczyźnie człowiek – pies. Często właścicielom wydaje się, że pies sam nauczy się właściwych zachowań, inni usprawiedliwiają agresję u swojego psa i uważają, że pies został sprowokowany, jeszcze inni ignorują problem. Do momentu pogryzienia, problem z agresją jest często bagatelizowany, dopiero po fakcie przychodzi wielkie zdziwienie, że „nasz Fafik” pogryzł dziecko, osobę dorosłą, czy innego psa. Powinniśmy mieć zawsze na uwadze, że za szkodę wyrządzoną przez psa odpowiada jego właściciel. Dodatkowym negatywnym aspektem zagadnienia jest błędna interpretacja zachowań przebiegających z pogryzieniami przez psa. Dodatkowo, definicja agresji nie jest jednoznaczna i w powszechnej opinii najczęściej nadinterpretowana. Przykładem tu może być sam fakt wokalizacji (szczekania) interpretowane jako zachowanie agresywne.

Agresja – niejedno ma imię
Mając na uwadze kontekst i reakcje typowe dla gatunku, agresja to zachowanie lub modele zachowań wykorzystywane, aby poprzez grożenie i konfrontację rozwiązać konflikt, który ostatecznie zostaje zażegnany przez konfrontację lub wycofanie. Brak podstawowej wiedzy z zakresu etogramu psów może prowadzić do zaburzeń w relacji człowiek zwierzę. Istnieją badania dotyczące prób określenia czynników zagrożenia pogryzieniem, charakterystyki osób pogryzionych oraz możliwości działań prewencyjnych. Trafne określenie motywacji zachowania zwierząt, będzie stanowiło w przyszłości punkt wyjścia dla podejmowania odpowiednich działań prewencyjnych.

Rodzaje agresji
Najczęstszym rodzajem agresji przejawianym przez psy jest agresja lękowa, następnie agresja łowiecka w kolejności była agresja terytorialna, kolejną redyrekcyjna w połączeniu z międzyosobniczą wewnątrzgatunkową . Z mniejszą częstotliwością obserwowane są agresja z nadopiekuńczości oraz agresja z przeniesienia. Inne rodzaje przypadków agresji to typy mieszane: z przeniesienia w połączeniu z łowną, z przeniesienia w połączeniu z agresją związaną z płcią, łowną w połączeniu z międzyosobniczą, łowną z terytorialną. Określenie właściwego rodzaju agresji jest niezbędna do oceny behawioralnej psa, oznaczenia ryzyka wystąpienia zachowań agresywnych, interpretacji oraz ustalenia metod dalszego postępowania z psem.

PUPIL Foods

PUPIL Foods jest firmą działającą na rynku pokarmów dla zwierząt domowych od 1996 roku. Oferujemy naszym Klientom pełną gamę pokarmów dla psów i kotów. Dostarczamy do ponad 30 największych sieci handlowych i dystrybucyjnych.

Może Ci się również spodoba

Wyślij Wiadomość